top of page

נפיל / whale fall

אורך החיים בחודשים האחרונים מדגיש שוב ושוב את הסתירה בין ערכים, מיתוסים, נרטיבים פוליטיים-לאומיים ומדיה מגויסת. זאת לצד הנסיונות האישיים ליישב את הנרטיב הכללי עם האינדיוודואלי. על אותה הבנייה קיומית רב-שכבתית דנה העבודה ״נפיל״.

 

המחקר לעבודה שואב השראה מתופעה טבעית המתרחשת באוקיינוסים בשם "נפילת לוויתן", כאשר פגר לוויתן שוקע אל קרקעית האוקיינוס והופך למקור תזונה עבור מינים רבים של אורגניזמים ממצולות הים

המוות יוצר מיקרוקוסמוס עשיר בחיים, כאשר תחילה ניזונים הטורפים הימיים מבשרו , ככל שרמת הריקבון מתקדמת כך מצטרפים לאורגיית המוות סוגים נוספים של יצורים ימיים. דרמות קיומיות מתרחשות על במת המוות הזו, סקס, תאבון, ואלימות מלווים את המערכת האקולוגית סביב הגופה.

קונספט, עיצוב שולחן ונברשת - אלעד ארגמן

עיצוב חווית סאונד, קוד וארדואינו - ניר ג‘ייקוב יונסי

IMG_9272_edited.jpg

נפיל - עבודת סאונד

במרכז העבודה מוצב שולחן אוכל עליו מונחים 6 מיקרופונים עבור 6 משתתפים, ומעל השולחן תלויה נברשת. ששת המשתתפים נאבקים על זכות הדיבור. קולותיהם נקטעים, מתערבים זה בזה, כל אחד מבקש להישמע בדיאלוג, הם נאבקים על זכות הדיבור, כל אחד מנסה לאתר את מקומו בדינמיקה הסבוכה סביב השולחן .

בו בזמן מופעילים רמות תאורה שונות מהנברשת, כמעין השלמה דרמטית של הבלתי נאמר, נורות מתחלפות בהדלקה וכיבוי, משמשות הד ויזואלי לטקסט. כל יורש דורש את חלקו בירושה, ומה שבעבר היוה נקודה מרכזית לתקשורת המשפחתית הופך לשדה קרב.

ברגע שיא כאשר כל הקולות מתמזגים להרמוניה צורמנית, התאורה החזקה נכבית והקולות הופכים לעמומים, כאילו נאמרים מתחת למים. השיחה נמשכת, אך כעת הקולות נשמעים כשירת לויתנים ממעמקי האוקינוס.

הצבה מרכזית זו מקדמת את הרעיון של תרחישים טעוני מתח וקונפליקט, בין אם במישורים אישיים, כמו מאבקי ירושה משפחתיים, או בין אם קולקטיביים בדומה למחאות, ומהפכות חברתיות ופוליטיות המתרחשות עם נפילה של כוחות גיאו-פוליטיים, הריק מתמלא על ידי אופורטוניסטים הניזונים מהשארית, ואלו בתורם גדלים ונופלים שוב לקרקעית ההיסטוריה.

זוהי עבודת סאונד השתתפותית בה הקהל הוא חלק מהחוויה. במהלך היריד העבודה יכולה לעבוד כעבודת סאונד עצמאית ובזמנים מסויימים כאקט פרפורמטיבי.

הקהל משתנה ואיתו גם המוסיקה.

בכל הקלטה יש 6 אנשים שונים המפעילים את המיצב.

bottom of page